Dermatolog i ortopeda
Just another WordPress site

Miejsce tworzenia się kamieni moczowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Złogi tworzące kamienie, żwir lub piasek mogą powstawać we wszystkich częściach narządu moczowego. Najczęstszym jednak miejscem ich tworzenia są nerki, kielichy i miedniczki, natomiast w moczowodach i w cewce moczowej złogi powstają pierwotnie tylko w razie istnienia tu uchyłków. Kamienie, znajdowane w moczowodach, są wytworzone przeważnie w nerce lub w miedniczce, a kamienie cewki moczowej pochodzą prawie zawsze z pęcherza. Kamienie w pęcherzu moczowym pochodzą przeważnie z nerki lub miedniczki. Jeżeli po dostaniu się do pęcherza kamień nie może być wydalony na zewnątrz, wtedy staje się jakby jądrem, dookoła którego odkładają się coraz nowe warstwy. Rzadziej kamień tworzy się w pęcherzu od samego początku. Wywód chorobowy kamicy moczowej pomimo bardzo licznych prac nie jest jeszcze ostatecznie wyjaśniony. W poszukiwaniu przyczyny tworzenia się kamieni w narządzie moczowym zwrócono przede wszystkim uwagę na to, że każdy kamień bez względu na miejsce jego tworzenia się i skład chemiczny ma jądro oraz osnowę organiczną w postaci substancji białkowej. Niestety nie wyjaśniono dotychczas rodzaju białka podścieliskowego, jego pochodzenia, ani znaczenia dla wzrostu kamienia. Jądro kamienia mogą stanowić kłaczki śluzu lub włóknika, komórki, bakterie, kryształy, ciała obce itp. W dalszych badaniach okazało się, że wbrew utartym poglądom obecność jądra nie zawsze wiedzie do wytwarzania się kamienia. Kamień tworzy się tylko wtenczas, gdy stosunki w narządzie moczowym sprzyjają. krystalizacji jakiegokolwiek ze składników moczu. Już pierwsze kryształy mogą stać się punktem oparcia dla osadzania się dalszych kryształów, stanowiąc wtenczas jądro kamienia. Tak powstały kamień nazywa się kamieniem pierwotnym. Cechuje go to, że jest zbudowany z jednego tylko materiału. Jeżeli przypadkowo znajdują się w tym samym czasie w drogach moczowych śluz, włóknik itp., wtedy kryształy mogą osiadać na nich i zamykać je w sobie. W ten sposób powstaje kamień wtórny. Jeżeli jednak w narządzie moczowym nie ma warunków do krystalizacji składników moczu, to kamień nie wytworzy się pomimo obecności w nim kłaczków śluzu i innych składników nieprawidłowych. Zgodnie uznano, że niezbędnym warunkiem do krystalizacji jakiegokolwiek składnika moczu jest nadmiar jego w moczu. [więcej w: azitrox 500 cena, ortopeda warszawa, fizjoterapia warszawa ]

Tags: , ,

No Responses to “Miejsce tworzenia się kamieni moczowych”

  1. Izabela Says:

    Pani Wiktorio, a co to były za suplementy?

  2. Alex Says:

    [..] Odniesienie w tekscie do boli ząb[...]

  3. Ryszard Says:

    Wszystko na kasę chorych

Powiązane tematy z artykułem: azitrox 500 cena fungicydy urolog Wrocław