Dermatolog i ortopeda
Just another WordPress site

Skład chemiczny i własności kamieni moczowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Odróżnia się kamienie czyste i mieszane, Czystymi nazywa się kamienie, złożone przeważnie z jednego składnika chemicznego, mieszanymi – złożone z kilku składników. Każda warstwa w kamieniu mieszanym może być utworzona z jednego tylko składnika chemicznego lub z kilku przemieszanych z sobą. Grubość i barwa warstw może być różna. Najpospolitszymi składnikami kamieni są: 1) kwas moczowy i j ego sole; 2) sole fosforowe, mianowicie fosforan wapnia drugorzędny, fosforan trójwapniowy i fosforan amonowo-magnezowy; 3) sole kwasu szczawiowego. Natomiast bardzo rzadko spotyka się kamienie z cystyny, jeszcze rzadziej ksantynowe i niezmiernie rzadko cholesterolowe. Prócz wymienionych składników spotyka się w kamieniach jako domieszki sód, potas, amon, chlor i inne. W związku z leczeniem dużymi dawkami przetworów sulfonamidowych w drogach moczowych mogą powstawać złogi sulfonamidowe, rozpuszczalność bowiem tych związków w środowisku kwaśnym jest słaba. Najczęściej tego rodzaju złogi spotyka się w miedniczkach nerkowych i w moczowodach, rzadko w nerkach, a wtedy najczęściej w cewkach zbiorczych. . Kamienie z kwasu moczowego, soli kwasu szczawiowego oraz fosforanu wapnia drugorzędnego spotyka się tylko w moczach o odczynie kwaśnym, natomiast kamienie z fosforanu wapnia zasadowego (czyli trójwapniowego) i z fosforanu amonowo-magnezowego – wyłącznie w moczach o odczynie zasadowym. Twardość, spoistość, kształt i ciężar kamieni bywają różne, zależnie od ich składu. Najtwardsze są kamienie ze szczawianu wapnia, mniej twarde – kamienie z kwasu moczowego, z cystyny i ksantyny. Natomiast kamienie fosforanowe, zawierające prócz fosforanów węglan wapniowy i magnezowy, są bardzo miękkie. Tylko kamienie fosforanowe, złożone wyłącznie z fosforanów wapniowych, są twarde. Najspoistsze są kamienie ze szczawianu wapniowego, mniej spoiste – z kwasu moczowego i jego soli, a fosforanowe są najbardziej porowate i czasem bardzo kruche . Barwa kamienia zależy od jego składu chemicznego i ilości pochłoniętego przezeń barwnika moczu. Kamienie z kwasu moczowego jego soli są żółtawobrunatne lub czerwonobrunatne, ze szczawianu wapnia – białe lub czarne, fosforanowe – białe z odcieniem szarawym lub żółtawym. Kamienie z czystego kwasu moczowego oraz z fosforanu wapniowego mają powierzchnię gładką, ze szczawianu wapniowego – nierówną, kolczastą, przypominającą owoce morwy, ostu, dzikich kasztanów w łupinie, kamienie z fosforanu magnezowo-amonowego z domieszką węglanów mają powierzchnię szorstkawą wskutek ich porowatości. Kamienie cystynowe iksantynowe są przeważnie gładkie. [podobne: enea opalenica, melisal forte, co decyduje o stopniu zagrożenia życia poparzonego ]

Tags: , ,

No Responses to “Skład chemiczny i własności kamieni moczowych”

 1. Cabbie Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: regenerum[...]

 2. Troubadour Says:

  takie czasy nastały i gotujemy się w falach radiowyc

 3. Oliwier Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu alkoholizm[...]

 4. Elena Says:

  mam wskazanie lekarza neurologa

 5. The Dude Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do winstrol[...]

 6. Bowie Says:

  Mam nadzieję że nastąpią jakieś zmiany w diagnozie

Powiązane tematy z artykułem: co decyduje o stopniu zagrożenia życia poparzonego enea opalenica melisal forte