Dermatolog i ortopeda
Just another WordPress site

Szczepionka do zapobiegania grypie łagodnej i umiarkowanej do ciężkiej u dzieci AD 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Następujące punkty końcowe bezpieczeństwa oceniano za pomocą przeglądu karty mlecznej: miejsca wstrzyknięcia i objawów ogólnoustrojowych (pozyskane informacje), ocenianych podczas 7-dniowego okresu po szczepieniu; spontanicznie zgłaszane (niezamówione) objawy, oceniane podczas 28-dniowego okresu po szczepieniu; oraz ciężkie zdarzenia niepożądane i zdarzenia niepożądane, w przypadku których poszukiwano opieki medycznej, oceniane w trakcie całego okresu badania. Analiza statystyczna
Główną analizą była analiza skuteczności w kohortach na podstawie protokołu (dzieci, które spełniły wszystkie kryteria kwalifikowalności, pomyślnie skontaktowano się przynajmniej raz po szczepieniu i przestrzegały protokołu); Skuteczność była również analizowana w całej zaszczepionej kohorcie. Immunogenność oceniano w podgrupie kohorty na podstawie protokołu, a bezpieczeństwo oceniano w całej zaszczepionej kohorcie (Fig.
Skuteczność QIV oceniano za pomocą metod time-to-event za pomocą modelu regresji Coxa skorygowanego o wiek, region i status prymowania, z 95% przedziałami ufności dla pierwotnego punktu końcowego i punktami końcowymi badania i 97,5 % przedziałów ufności dla drugorzędowych punktów końcowych (patrz Dodatek dodatkowy). Kryterium deklarowania skuteczności było dolny limit przedziału ufności ponad 30% dla pierwotnego punktu końcowego (z kryterium potwierdzonym przez Food and Drug Administration) i ponad 0% dla drugorzędowych punktów końcowych. Główna analiza obejmowała przypadki zidentyfikowane od 14 dni po szczepieniu do końca badania; analiza uzupełniająca obejmowała przypadki zidentyfikowane od dnia 0.
Zakładając, że skuteczność QIV wynosi 60%, oszacowaliśmy, że około 194 przypadków potwierdzonych rt-PCR grypy A i B wymagałoby udokumentowania w celu wykazania niższego limitu 95% przedziału ufności dla skuteczności szczepionki, która była większa niż 30% na poziomie istotności 5%. Na podstawie szacunkowego wskaźnika ataku 6% i zakładając, że nie bylibyśmy w stanie ocenić około 10% dzieci, obliczyliśmy, że będziemy musieli zatrudnić około 5200 dzieci. Analizę statystyczną przeprowadzono przy użyciu oprogramowania SAS, wersja 9.2 (SAS Institute).
Wyniki
Uczestnicy
Do badania włączono ogółem 5220 dzieci: 5168 dzieci w łącznej grupie szczepionej (2584 w grupie QIV i 2584 w grupie kontrolnej) i 4777 w kohorcie skuteczności na podstawie protokołu (2379 w grupie QIV i 2398 w grupie grupa kontrolna) (ryc. S2 w dodatku uzupełniającym). Średni wiek wynosił 5,4 roku zarówno w grupie QIV, jak iw grupach kontrolnych, z mniej więcej taką samą liczbą chłopców i dziewcząt (tabela S2 w dodatkowym dodatku)
[podobne: melisal forte, pylera cena, curiosin opinie ]

Tags: , ,

No Responses to “Szczepionka do zapobiegania grypie łagodnej i umiarkowanej do ciężkiej u dzieci AD 4”

 1. Crazy Eights Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: opieka osób starszych[...]

 2. Tymoteusz Says:

  Ból był tak nieznośny, że wybudzał mnie ze snu

 3. Robert Says:

  [..] Cytowany fragment: pielęgniarka[...]

 4. Cool Whip Says:

  Nie podoba mi sie to co sie dowiedzialem

 5. Wanda Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: program dla stomatologii[...]

 6. Stanisław Says:

  Moja babcia ma zaćmę

Powiązane tematy z artykułem: curiosin opinie melisal forte pylera cena