Dermatolog i ortopeda
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘elmed warszawa’

Rozwarcie glosni przedstawia sie w postaci rombu

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Rozwarcie głośni przedstawia się w postaci rombu. W przeciągu bezgłosu hy obraz laryngoskopowy i stroboskopowy charakteryzuje zmienność. Raz jedne, raz drugie mięśnie są porażone, a chwilami struny głosowe zamykają się prawidłowo i głos jest. normalny. Wiotkie porażenia mięśni wewnątrzkrtaniowych są charakterystyczne dla histerii ale i stany skurczowe mogą występować na przemian ze stanami zwiotczenia. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘elmed warszawa’

Rozwarcie glosni przedstawia sie w postaci rombu

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Bezgłos skurczowy (aphonia spastica) występu je na tle neuropatycznej dyspozycji i stale powtarzających się wysiłków głosowych. Struny głosowe nakładają się na siebie i wydobywanie głosu jest niemożliwe. Schorzenie to występuje u mówców, nauczycieli, śpiewaków, komenderujących oficerów, żołnierzy itd. jako nerwica zawodowa, W przebiegu tego cierpienia występują bóle w okolicy krtani oraz wzdłuż mostka. Zmienne odczuwania (paraestesiae) są rzadkie. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘elmed warszawa’

Rozwarcie glosni przedstawia sie w postaci rombu

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Metodą oddającą duże usługi jest ogłuszanie. Ogłuszanie wykonujemy za pomocą terkotek Baranyego wprowadzonych do uszu. Porażenia czynnościowe tracą wówczas swoje natężenie lub w ogóle znikają. Zaburzenia czynnościowe głosu w przebiegu gruźlicy płuc. W przebiegu gruźlicy płuc pojawiają się niejednokrotnie fonasteniczne zaburzenia głosu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘elmed warszawa’

Rozwarcie glosni przedstawia sie w postaci rombu

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘elmed warszawa’

Rozwarcie glosni przedstawia sie w postaci rombu

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

SŁONIOWACIZNA Przed powzięciem decyzji wykonania operacji Lanza-Payra-Kondoleona, polegającej na wycięciu podłużnych pasm powięzi głębokiej, próbujemy najpierw zabiegu Handleya – drenażu podskórnego dróg limfa tycznych. Po wkłuciu pod skórę grubej igły długości 10 – 15 cm (używanej do obszywania pakunków jutą) przeciągamy w tkance podskórnej na całej długości kończyny (40 – 50 cm) skręcony pęczek nitek jedwabnych lub lnianych. W słoniowaciźnie kończyny górnej nitki powinny sięgać do klatki piersiowej, w obrębie kończyny dolnej – poza pachwinę do środka brzucha. Dla ułatwienia odpływu chłonki, nadajemy kończynie wysokie ułożenie na okres 3 tygodni; prócz tego w. przypadkach kończyny górnej -owijamy ją od ręki do barku opaską elastyczną, a w przypadkach kończyny dolnej nakładamy opatrunek kleinowy na podudzie. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘elmed warszawa’

Rozwarcie glosni przedstawia sie w postaci rombu

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

SZEW NERWU . Przed operacją jest pożądane odświeżenie wiadomości z zakresu anatomii tego odcinka kończyny, na którym mamy wykonać operację Wybór rodzaju znieczulenia. Ponieważ w operacji szwu nerwowego w znieczuleniu miejscowym obraz anatomiczny jest zatarty, a pobudliwość nerwu zniesiona, lepiej jest stosować tam, gdzie okoliczności pozwalają, znieczulenie ogólne. Nerw odsłaniamy w niedokrwieniu kończyny; na kończynie górnej nakładamy opaskę gumową na ramię, a na dolnej węża gumowego na udo. Po całkowitym odsłonięciu pnia nerwowego zdejmujemy opaskę uciskową, ponieważ krwotok wtórny z przekroju pnia nerwowego lub z tkanek sąsiednich wpływa niekorzystnie na wynik operacji. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘elmed warszawa’

Rozwarcie glosni przedstawia sie w postaci rombu

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Znaczne stopnie przepełnienia i rozszerzenia serca przebiegające ze względną niedomykalnością zastawki trójdzielnej mogą wywoływać nadciśnienie tętnicze także wprost na drodze hemodynamicznej. Zwrotna fala krwi z prawej połowy serca utrudnia w tych przypadkach odpływ krwi z naczyń włoskowatych do żył. Wprawdzie wątroba zabiera część tej krwi, pomimo to jednak ciśnienie w żyłach znacznie wzrasta, różnica między ciśnieniem żylnym a tętniczym maleje i może wreszcie powstać nadciśnienie tętnicze. W miarę postępu niewydolności żyły obwodowe uwidoczniają się coraz bardziej, zwłaszcza na szyi, występując w postaci grubych postronków. Ciśnienie żylne wzrasta. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘elmed warszawa’

Rozwarcie glosni przedstawia sie w postaci rombu

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

W tym typie niewydolności obrzęki odgrywaj ą stosunkowo małą rolę, natomiast na pierwsze miejsce wybijają się sinica, duszność i objawy przekrwienia w narządzie oddechowym. Z czasem na tle ustawicznego przekrwienia biernego w płucach powstają zmiany głębsze w postaci odkładania się barwnika pochodzącego z hemoglobiny czerwonych krwinek, które wydostają się z małych naczyń, oraz w postaci przybytku tkanki łącznej śródmiąższowej (induratio uenostatica s. cyanotica pulmonum). Nieżyt oskrzeli wywołuje kaszel Początkowo jest on suchy, następnie pojawia się plwocina. Ma ona często brunatnawo czerwoną barwę, czasami zawiera pasemka krwi, a nawet większe jej ilości, gdy powstanie większy zawał. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘elmed warszawa’

Rozwarcie glosni przedstawia sie w postaci rombu

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Chory chudnie coraz więcej, co widać zwłaszcza wtedy, gdy ustąpią obrzęki. Mięśnie zanikają, skóra staje się bladoszarawa nieraz z odcieniem żółtaczkowym. Jest to okres 1 sfery sercowej (cachexia cardiaca), Przyczyny i objawy przewlekłej niewydolności krążenia na tle osłabienia obu komór. Przewlekłą niewydolność krążenia na tle osłabienia obu komór spostrzega się, jako zejście przewlekłej niewydolności jednej z komór w przewlekłym zapaleniu i zwyrodnieniu mięśnia sercowego, w przypadkach skojarzenia wad zastawek tętnicy głównej i zastawki dwudzielnej, w razie skojarzenia z wadami zastawki dwudzielnej chorób, które przebiegają z nadciśnieniem, oraz w marskości nerek zapalnej i naczyniowej. Na obraz kliniczny składają się objawy niewydolności lewej i prawej komory w różnym zespoleniu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘elmed warszawa’

Rozwarcie glosni przedstawia sie w postaci rombu

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Cukrzyca jest czynnikiem ryzyka dla demencji. Nie wiadomo, czy wyższy poziom glukozy zwiększa ryzyko otępienia u osób bez cukrzycy. Metody
Zastosowaliśmy 35 264 kliniczne pomiary poziomu glukozy i 10 208 pomiarów stężenia hemoglobiny glikowanej od 2067 uczestników bez demencji w celu zbadania zależności między poziomem glukozy a ryzykiem demencji. Uczestnicy pochodzili z badania Zmian w dorosłości i obejmowali 839 mężczyzn i 1228 kobiet, których średnia wieku wynosiła początkowo 76 lat; 232 uczestników miało cukrzycę, a 1835 nie. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries