Dermatolog i ortopeda
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘faza lutealna progesteron’

Mechanizm wpadania cial obcych do krtani.

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Ciekawym i rzadkim przypadkiem ciała obcego u chłopca 7-letniego, podanym przez Szmurłę, była część szkieletu gęsiej tchawicy z krtanią, która wpadła do krtani chłopca w ten sposób, że tchawica gęsi przeniknęła do jego tchawicy, a krtań zatrzymała się w krtani na strunach głosowych. Chłopiec wydawał dziwny głos podobny do gęgania, wskutek poruszania przez powietrze wdychane strun głosowych gęsiej krtani. Mechanizm wpadania ciał obcych do krtani. Ciała obce trzymane w jamie ustnej najczęściej wpadają do krtani wskutek nagłego, głębokiego wdechu, przestrachu, podczas śmiechu, kaszlu, kichania, szybkiego mówienia, niespodziewanego uderzenia, np. w plecy, upadku itp. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘faza lutealna progesteron’

Mechanizm wpadania cial obcych do krtani.

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘faza lutealna progesteron’

Mechanizm wpadania cial obcych do krtani.

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘faza lutealna progesteron’

Mechanizm wpadania cial obcych do krtani.

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Przekrwienie bierne nie ogranicza się tylko do żył, ale przenosi się i na naczynia włoskowate. W pod brodawkowych splotach naczyniowych skóry a także w błonach śluzowych gromadzi się dużo krwi zawierającej nadmiar bezwodnika kwasu węglowego, wskutek czego powstaje sinica. Niekiedy poprzedza ona na długo inne objawy niewydolności krążenia. Jej stopień nie może jednak być miarą niewydolności, gdyż zależy od rozwoju splotu pod brodawkowego, tym bardziej, że splot ten, jako zbiornik krwi może gromadzić ją także bez chorobowego przekrwienia biernego. Osłabienie prawej komory, utrudniając odpływ krwi z dużego krążenia w płucach, wywołuje przekrwienie naczyń płucnych, należących do dużego krążenia a poprzez zespolenia także i w małym krążeniu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘faza lutealna progesteron’

Mechanizm wpadania cial obcych do krtani.

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Znacznie wcześniej, niż potrafimy udowodnić przedmiotowo niewydolność krążenia, odczuwają ją już sami chorzy. Ten okres niewydolności bez objawów przedmiotowych nazywam okresem niedomogi krążenia lub niewydolności utajonej. Tak ujęte pojęcie niedomogi krążenia jest węższe niż ogólnie przyjęte, według którego przez niedomogę rozumie się niewydolność. Niedomoga, krążenia cechuje się uczuciem, szybkiego męczenia się, łatwym występowaniem braku tchu oraz bicia serca podczas większego wysiłku, uczuciem ciężaru w głowie, bezsennością, zawrotami głowy, uciskiem poza mostkiem podczas wchodzenia na schody, pogorszeniem łaknienia. W dalszym przebiegu dołącza się kaszel bez widocznej przyczyny. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘faza lutealna progesteron’

Mechanizm wpadania cial obcych do krtani.

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Obrzęki i objawy biernego przekrwienia w dużym krążeniu, jeżeli pojawiają się, są bardzo nieznaczne. Natomiast zaburzenia rytmu serca są o wiele częstsze niż w niewydolności krążenia prawo komorowej. Przewlekłą niewydolność na tle osłabienia prawej komory cechuje duszność, przyśpieszenie czynności serca, powiększenie stłumienia sercowego w prawo, częściowo i w lewo, oraz wyraźne objawy przekrwienno-obrzękowe w powłokach (sinica, obrzęki, rozszerzenie żył szyjnych) i w narządach wewnętrznych oraz zwiększenie ciśnienia żylnego. Rokowanie w przewlekłej niewydolności krążenia pochodzenia sercowego. Odróżniam 4 stopnie niewydolności krążenia, mianowicie: 1) niewydolność utajoną, czyli niedomogę krążenia, przez którą rozumiem niewydolność, której nie można na razie stwierdzić zwykłym badaniem przedmiotowym 2) niewydolność wysiłkową, tzn. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘faza lutealna progesteron’

Mechanizm wpadania cial obcych do krtani.

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Około 80% pacjentów otrzymywało uprzednio leki immunosupresyjne, a 900 pacjentów (około 30%) miało ponad 24 miesiące ekspozycji na vedolizumab. Ze względu na brak komercyjnie dostępnego zwalidowanego testu nie oceniano stanu przeciwciał wirusa JC. Jednak w podobnych populacjach z chorobą Leśniowskiego-Crohna odnotowano wskaźniki seropozytywności wynoszące co najmniej 50%. 31-38 U pacjentów ze stwardnieniem rozsianym otrzymujących leczenie natalizumabem ogólna częstość występowania PML jest większa niż przypadek u 500 pacjentów (2,0 na 1000; , około na 3000 [0,3 na 1000] przy .24 miesiącach ekspozycji i bez wcześniejszej terapii immunosupresyjnej do około na 150 [6,7 na 1000] przy> 24 miesiącach ekspozycji i wcześniejszej terapii immunosupresyjnej) .13 Częstość 5 zgonów na 1115 pacjentów obserwowanych w tym badaniu (patrz dodatek dodatkowy) jest podobna do częstości zgonów związanych z innymi lekami biologicznymi.11,23,25-27 Nowotwory zgłaszano u 4 pacjentów leczonych vedolizumabem (dwa ciała stałe nowotwory i dwa nieczerniakowe raki skóry). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘faza lutealna progesteron’

Mechanizm wpadania cial obcych do krtani.

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Dla średniego poziomu glukozy wynoszącego 190 mg na decylitr (10,5 mmol na litr), w porównaniu z 160 mg na decylitr (8,9 mmol na litr), skorygowany współczynnik ryzyka dla otępienia wynosił 1,40 (95% CI, 1,12 do 1,76). Tabela 3. Tabela 3. Ryzyko otępienia na tle incydentów wśród osób bez cukrzycy i osób z cukrzycą, według wartości glukozy uśrednionych w ciągu poprzedzających 5 lat oraz w okresie od 5 do 8 lat wcześniej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘faza lutealna progesteron’

Mechanizm wpadania cial obcych do krtani.

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Jak podkreślono w niedawno przeprowadzonych badaniach, wyniki negatywnych badań mają spory wpływ naukowy , ale są mniej prawdopodobne, że znajdą się na stronach najważniejszych czasopism medycznych.5 Promowanie publikacji takich badań i udostępnianie ich podstawowych danych pomoże w celu dalszego przyspieszenia postępu medycznego, utrzymania standardów etycznych w badaniach nad ludźmi, oraz pomocy w utrzymaniu odpowiedzialności sponsorów przemysłu. Wymiana danych ma niewiarygodną obietnicę dla wzmocnienia praktyki badań medycznych i integralności naszego systemu badań klinicznych. Z niecierpliwością czekam na te propozycje, które wciąż się rozwijają i które zachęcają do ich wdrożenia.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Formularze ujawnień dostarczone przez autora są dostępne pod adresem.
Author Affiliations
Elizabeth Warren (D-MA) jest amerykańskim senatorem. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘faza lutealna progesteron’

Mechanizm wpadania cial obcych do krtani.

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Udostępnianie danych ma niesamowity potencjał wzmocnienia badań naukowych, praktyki medycyny i integralności systemu badań klinicznych. Niektóre korzyści są oczywiste: kiedy naukowcy mają dostęp do pełnych danych, mogą odpowiadać na nowe pytania, badać różne linie analizy i skuteczniej przeprowadzać analizy na dużą skalę w trakcie prób. Inne zalety, takie jak zapewnienie poręczy przed konfliktami interesów w systemie badań klinicznych, w którym zewnętrzne sponsorowanie badań jest powszechne i konieczne, są mniej widoczne, ale równie krytyczne. Doceniam to, że istnieje wiele kwestii politycznych, prywatności i praktycznych, które należy rozwiązać, aby udostępnianie danych stało się praktyczne i użyteczne dla społeczności badawczej, ale stawka jest zbyt wysoka, aby cofnąć się w obliczu tego wyzwania.
Jedną z propozycji politycznych, z których jestem szczególnie entuzjastycznie nastawiony, jest to, że udostępnianie danych jest warunkiem publikacji w najważniejszych czasopismach medycznych. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries