Dermatolog i ortopeda
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘lokson 5’

Wykrycie siedziby guza chromochlonnego

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘lokson 5’

Wykrycie siedziby guza chromochlonnego

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Żeby nie pozostawić ślepego uchyłka żyły odpiszczelowej, podwiązujemy ją tuż u ujścia do żyły udowej; dla pewności, że odsłoniliśmy żyłę odpiszczelową, a nie udową, odsłaniamy z reguły także mały odcinek żyły udowej, a prócz tego musimy podwiązać i przeciąć wszystkie uchodzące w tym miejscu do niej żyły podskórne. Do dolnego odcinka żyły odpiszczelowej wstrzykujemy 30 – 50 ml 50% roztworu cukru gronowego + 3 ml środka powodującego zarastanie naczynia (varicocid). Po operacji smarujemy kończynę od palców do miednicy mastizolem i nakładamy opaskę elastyczną. Po operacji chory powinien położyć się na godzinę. Szwy i opaskę uda zdejmujemy po 10 dniach, a opaskę podudzia po upływie 2 do 3 tygodni. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘lokson 5’

Wykrycie siedziby guza chromochlonnego

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘lokson 5’

Wykrycie siedziby guza chromochlonnego

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘lokson 5’

Wykrycie siedziby guza chromochlonnego

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

SŁONIOWACIZNA Przed powzięciem decyzji wykonania operacji Lanza-Payra-Kondoleona, polegającej na wycięciu podłużnych pasm powięzi głębokiej, próbujemy najpierw zabiegu Handleya – drenażu podskórnego dróg limfa tycznych. Po wkłuciu pod skórę grubej igły długości 10 – 15 cm (używanej do obszywania pakunków jutą) przeciągamy w tkance podskórnej na całej długości kończyny (40 – 50 cm) skręcony pęczek nitek jedwabnych lub lnianych. W słoniowaciźnie kończyny górnej nitki powinny sięgać do klatki piersiowej, w obrębie kończyny dolnej – poza pachwinę do środka brzucha. Dla ułatwienia odpływu chłonki, nadajemy kończynie wysokie ułożenie na okres 3 tygodni; prócz tego w. przypadkach kończyny górnej -owijamy ją od ręki do barku opaską elastyczną, a w przypadkach kończyny dolnej nakładamy opatrunek kleinowy na podudzie. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘lokson 5’

Wykrycie siedziby guza chromochlonnego

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

SZEW NERWU . Przed operacją jest pożądane odświeżenie wiadomości z zakresu anatomii tego odcinka kończyny, na którym mamy wykonać operację Wybór rodzaju znieczulenia. Ponieważ w operacji szwu nerwowego w znieczuleniu miejscowym obraz anatomiczny jest zatarty, a pobudliwość nerwu zniesiona, lepiej jest stosować tam, gdzie okoliczności pozwalają, znieczulenie ogólne. Nerw odsłaniamy w niedokrwieniu kończyny; na kończynie górnej nakładamy opaskę gumową na ramię, a na dolnej węża gumowego na udo. Po całkowitym odsłonięciu pnia nerwowego zdejmujemy opaskę uciskową, ponieważ krwotok wtórny z przekroju pnia nerwowego lub z tkanek sąsiednich wpływa niekorzystnie na wynik operacji. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘lokson 5’

Wykrycie siedziby guza chromochlonnego

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Stosunek ilościowy tkanki łącznej do miąższu wątroby stopniowo się zmienia na korzyść tkanki łącznej, wskutek czego wątroba twardnieje. Powstaje stwardnienie przekrwienne wątroby (induratio cyanotica s. venostatica hepatis). Wreszcie może powstać obraz, który jeszcze tak niedawno nazywano, marskością wątroby sercową (cirrhosis hepatis cardiaca), wychodząc z mylnego, jak się okazało, założenia, że w tej sprawie chodzi o istotny rozrost tkanki łącznej w wątrobie na tle biernego jej przekrwienia. Obecnie wiemy, że jeżeli w przebiegu przewlekłej niewydolności krążenia prawokomorowej spostrzega się w wątrobie zmiany znamienne dla marskości wątroby, zależy to cd współistnienia dwóch odrębnych spraw chorobowych, mianowicie istotnej marskości wątroby oraz następstw długotrwałego biernego jej przekrwienia. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘lokson 5’

Wykrycie siedziby guza chromochlonnego

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Duże przekrwienie bierne może wieść do znacznego powiększenia węzłów chłonnych około oskrzelowych i tchawicowych, które uciskając lewy nerw zwrotny mogą wtedy spowodować jego niedowład lub porażenie. Objawia się to chrypką resp. bezgłosem oraz zmniejszeniem ruchomości aż do jej utraty lewej struny głosowej, jak to spostrzegał w niedomykalności zastawki dwudzielnej M. Gantz Ortner spostrzegał ten sam objaw w zwężeniu lewego ujścia żylnego i przypisywał go uciskowi na lewy nerw zwrotny przez duży lewy przedsionek. Według nowszych zapatrywań zależy on od ucisku lewego nerwu zwrotnego przez tętnice płucne, rozszerzone wskutek wzmożenia ciśnienia krwi w małym krążeniu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘lokson 5’

Wykrycie siedziby guza chromochlonnego

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Charakterystyka wyjściowa uczestników badania. Wyjściową charakterystykę uczestników badania 2067 przedstawiono w Tabeli 1. Dostępne były 35 264 wartości dla poziomów głodzenia i losowych glukozy oraz 10 208 wartości dostępnych dla poziomów hemoglobiny glikowanej (całkowita hemoglobina glikowana lub hemoglobina A1c). ). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘lokson 5’

Wykrycie siedziby guza chromochlonnego

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Ciśnienie krwi, mierzone podczas siedzenia uczestnika, określono jako średnią z dwóch pomiarów na lewym ramieniu, z 5-minutowym okresem odpoczynku między pomiarami. Migotanie przedsionków zostało określone za pomocą kodów 427.3, 427.31 i 4227.32 z Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób, 9 wersja, zgodnie z procedurami w Grupie Health. Leczenie nadciśnienia tętniczego ustalono na podstawie danych aptek Grupy Health (Tabela Analiza statystyczna
Zastosowaliśmy stratyfikowane modele regresji Coxa z empirycznymi błędami standardowymi w celu zbadania zależności między poziomem glukozy a występowaniem demencji. Jako oś czasu używano wieku. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries