Dermatolog i ortopeda
Just another WordPress site

Vedolizumab jako terapia indukcyjna i podtrzymująca w chorobie Leśniowskiego-Crohna AD 5

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Punkty końcowe w tej próbie zostały przetestowane pod względem istotności w uporządkowanej wcześniej kolejności, z zastosowaniem metody Hochberga do utrzymania poziomu alfa na poziomie 5% w porównaniu dwóch schematów vedolizumabu z placebo. Analiza eksploracyjna punktów końcowych nie została skorygowana dla wielokrotnych porównań. Ciągłe wyniki w odniesieniu do oceny CDAI, wyniku IBDQ i wykorzystania glukokortykoidów w czasie zostały zbadane za pomocą analizy kowariancji; dane dotyczące poziomów białka C-reaktywnego analizowano za pomocą testu sumy rang Wilcoxona. Na potrzeby próby terapii indukcyjnej wyliczyliśmy, że przy 370 pacjentach badanie będzie miało 91% mocy do wykrycia 16% różnicy w odsetku remisji klinicznych i 82% mocy do wykrycia 15% różnicy w odsetku odpowiedzi CDAI-100 pomiędzy wekolizumabem. i placebo, przy założeniu, że odsetek remisji klinicznej wynosi odpowiednio 37% i 21% przy stosowaniu odpowiednio vedolizumabu i placebo, a odsetki odpowiedzi CDAI-100 odpowiednio 46% i 31 %.11,16,21-26 W badaniu z zastosowaniem terapii podtrzymującej, obliczyliśmy, że przy 501 pacjentach badanie będzie miało 89% mocy do wykrycia 16% różnicy w odsetku remisji klinicznych, przyjmując współczynniki 38% i 22% w przypadku odpowiednio vedolizumabu i placebo.11,16,21-26
Wyniki
Pacjenci
Tabela 1. Tabela 1. Demograficzna i wyjściowa charakterystyka kliniczna oraz historia leczenia choroby Leśniowskiego-Crohna u pacjentów w próbie indukcyjnej. Przebadano ogółem 1920 pacjentów (rysunek S1 w dodatkowym dodatku), a 1115 włączono i włączono do analiz; 7,6% z nich nie spełniało co najmniej jednego kryterium włączenia ani nie spełniło co najmniej jednego kryterium wykluczenia (tabela S3 w dodatku uzupełniającym). W randomizowanym badaniu dotyczącym terapii indukcyjnej z udziałem 368 pacjentów (kohorty 1) wyjściowa charakterystyka była podobna w grupach otrzymujących placebo i vedolizumab (Tabela 1). Około 50% pacjentów otrzymywało poprzednio terapię antagonistą TNF. W randomizowanym badaniu z udziałem terapii podtrzymującej z udziałem 461 pacjentów wyjściowa charakterystyka była podobna w grupach otrzymujących placebo i vedolizumab (tabela S4 w dodatkowym dodatku), a także u pacjentów, którzy przystąpili do badania podtrzymującego od kohorty (96 pacjentów) i pacjentów wprowadzono z kohorty 2 (365 pacjentów).
Punkty końcowe w teście terapii indukcyjnej
Rysunek 1. Rysunek 1. Pierwotne punkty końcowe w badaniu terapii indukcyjnej. Panel A pokazuje proporcje pacjentów, którzy byli w remisji klinicznej i pacjentów, którzy mieli odpowiedź CDAI-100 (spadek o 100 punktów lub więcej w wyniku na wskaźniku aktywności choroby Leśniowskiego-Crohna [CDAI], z ocenami od 0 do około 600 , a przy wyższych wynikach wskazujących na większą aktywność choroby) w 6. tygodniu
[patrz też: azitrox 500 cena, esculap marki, melisal forte ]

Tags: , ,

No Responses to “Vedolizumab jako terapia indukcyjna i podtrzymująca w chorobie Leśniowskiego-Crohna AD 5”

 1. Marlena Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: profesjonalne młynki do kawy[...]

 2. Thrasher Says:

  Nic nie piszą o potasie

 3. Jakub Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: usta[...]

 4. Electric Player Says:

  Mój mąż prawie pięć lat temu miał udar niedokrwienny połowiczny prawostronny.

 5. Spider Fuji Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: plan treningowy na masę[...]

 6. Bartosz Says:

  Sporo sie dowiedzialam

Powiązane tematy z artykułem: azitrox 500 cena esculap marki melisal forte