Dermatolog i ortopeda
Just another WordPress site

Vedolizumab jako terapia indukcyjna i podtrzymująca w chorobie Leśniowskiego-Crohna AD 7

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Badanie pokazuje proporcje pacjentów, którzy spełnili kryteria remisji klinicznej i którzy mieli odpowiedź CDAI-100; Figura S5 w dodatkowym dodatku pokazuje średnie wyniki CDAI od 6 do 52 tygodnia, średnie zmiany od 6 tygodnia w skali IBDQ, średnie poziomy białka C-reaktywnego u pacjentów, którzy mieli podwyższone poziomy na początku badania, i mediana zmiany w dawce glukokortykoidu w czasie. Informacje dotyczące odprowadzania przetok przedstawiono na rysunku S6 w Dodatku Uzupełniającym. W analizie post hoc danych od pacjentów, którzy mieli podwyższone poziomy białka C-reaktywnego w 6 tygodniu, poziomy powróciły do normalnego zakresu (tj. .2,87 mg na litr) do 52 tygodnia w większym odsetku pacjentów otrzymujących vedolizumab niż pacjenci otrzymujący placebo (rysunek S7 w dodatkowym dodatku). Bezpieczeństwo
Tabela 2. Tabela 2. Zdarzenia niepożądane wpływające na co najmniej 5% pacjentów otrzymujących vedolizumab. Zapalenie błony śluzowej nosa występowało częściej, a ból głowy i bóle brzucha rzadziej – z vedolizumabem niż z placebo podczas próby leczenia podtrzymującego (tabela 2 i tabela S6 w dodatkowym dodatku). Częstość zakażeń i poważnych zakażeń była większa w przypadku vedolizumabu niż w przypadku placebo (tabela S6 w dodatkowym dodatku). Podczas sześciotygodniowej próby leczenia indukcyjnego rak piersi rozwinął się u jednego pacjenta, który otrzymał vedolizumab. Podczas próby leczenia podtrzymującego w grupie vedolizumabu rozpoznano jeden przypadek gruźlicy utajonej, guz rakowiaka w wyrostku robaczkowym, rak płaskonabłonkowy i rak podstawnokomórkowy skóry; u jednego pacjenta z grupy placebo wystąpił graniczny guz jajnika. Częstość występowania jakiegokolwiek ciężkiego zdarzenia niepożądanego była większa u pacjentów, którzy otrzymywali vedolizumab niż u osób otrzymujących placebo (24,4% w porównaniu z 15,3%).
Pięć zgonów miało miejsce w okresie badania (patrz Dodatek dodatkowy), cztery spośród pacjentów otrzymujących vedolizumab (jedna śmierć z powodu choroby Leśniowskiego-Crohna z posocznicą, celowe przedawkowanie leków na receptę, zapalenia mięśnia sercowego i wstrząsu septycznego) i jedna z grupy placebo (z odoskrzelowego zapalenia płuc) ). Zdarzenia sepsy i wstrząsu septycznego (zarówno negatywne pod względem kulturowym) dotyczyły odpowiednio pacjenta z rozległymi istniejącymi wcześniej zatorami płucnymi i skrzepliną w dolnej żyle głównej dolnej oraz pacjentem z leczonym medycznie odrostem otrzewnowym po kolonoskopii. Zapalenie mięśnia sercowego i wstrzyknięcie dożylne leków przeznaczonych do stosowania doustnego zdiagnozowano podczas autopsji u pacjenta, który w przeszłości miał zapalenie wsierdzia i zakrzepicę żył głębokich.
Pacjenci byli aktywnie monitorowani pod kątem PML (patrz Dodatek Uzupełniający); nie zidentyfikowano żadnych przypadków. Klinicznie ważne reakcje na infuzję były rzadkie; tylko jeden pacjent przerwał leczenie badaniem z powodu poważnej reakcji na infuzję
[patrz też: causeiloveu1 instagram, baikadent żel, co decyduje o stopniu zagrożenia życia poparzonego ]

Tags: , ,

No Responses to “Vedolizumab jako terapia indukcyjna i podtrzymująca w chorobie Leśniowskiego-Crohna AD 7”

 1. Emil Says:

  Mają nowoczesny sprzęt co również jest ważne wykonując takie badanie

 2. Wiktor Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu łóżka rehabilitacyjne lublin[...]

 3. Gaja Says:

  Bo lubię owoce… Jeść

 4. Nina Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: dyskopatia[...]

 5. Szymon Says:

  Ja używam w kapsułkach kwas hialuronowy

 6. Cabbie Says:

  Article marked with the noticed of: gabinet psychoterapii lublin[...]

 7. Nightmare King Says:

  Też podejrzewam u siebie nietolerancję laktozy

Powiązane tematy z artykułem: baikadent żel causeiloveu1 instagram co decyduje o stopniu zagrożenia życia poparzonego