Dermatolog i ortopeda
Just another WordPress site

Vedolizumab jako terapia indukcyjna i podtrzymująca w chorobie Leśniowskiego-Crohna AD 8

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Nie zgłoszono przypadków anafilaksji. Farmakokinetyka i immunogenność
Średnie (. SD) stężenie vedolizumabu u 827 pacjentów z danymi farmakokinetycznymi, które można było ocenić, wynosiło 26,8 . 17,5 .g na mililitr w 6. tygodniu. W stanie stacjonarnym średnie stężenia vedolizumabu wynosiły 13,0 . 9,1 .g na mililitr w grupie otrzymującej lek. vedolizumab co 8 tygodni (72 pacjentów z danymi, które można ocenić) i 34,8 . 22,6 .g na mililitr w grupie przyjmującej vedolizumab co 4 tygodnie (247 pacjentów z danymi, które można ocenić). Korelacje pomiędzy poziomem leku i odpowiedzią w badaniach dotyczących terapii indukcyjnej i podtrzymującej przedstawiono odpowiednio na rysunkach S8 i S9 w dodatkowym dodatku. Obie dawki były związane z docelowym nasyceniem, które przekraczało 95% w ponad 95% badanej populacji. Wśród 814 pacjentów leczonych vedolizumabem z próbkami, które można było ocenić na obecność przeciwciał przeciw vedolizumabowi, 33 pacjentów (4,1%) miało co najmniej jedną próbkę z dodatnimi wynikami testu, a 3 (0,4%) miało dwie lub więcej kolejnych próbek z pozytywnymi wynikami. Jednoczesne leczenie immunosupresyjne wiązało się ze zmniejszoną immunogennością (dane nie przedstawione).
Dyskusja
Wśród pacjentów z umiarkowaną do ciężkiej czynną chorobą Leśniowskiego-Crohna, u których nie powiodło się leczenie konwencjonalne, pacjenci leczeni vedolizumabem częściej niż osoby otrzymujące placebo mieli remisję w 6. tygodniu; jednak nie byli bardziej skłonni do reakcji na CDAI-100. W analizie pacjentów, którzy mieli odpowiedź na leczenie indukcyjne vedolizumabem, odsetek remisji klinicznej, odpowiedzi CDAI-100 i remisji bez stosowania glukokortykoidów w 52 tygodniu był wyższy wśród pacjentów otrzymujących vedolizumab co 8 tygodni lub co 4 tygodnie niż u pacjentów którzy zostali przełączeni na placebo.
Wielu pacjentów z umiarkowanie lub ciężko chorą chorobą Leśniowskiego-Crohna nie ma odpowiedzi na obecnie dostępne terapie lub początkowo nie otrzymuje odpowiedzi.23,26-28 Skuteczność drugiego antagonisty TNF u pacjentów, którzy nie mają już odpowiedzi na pierwszy antagonista TNF jest mniejszy niż skuteczność pierwszego antagonisty TNF u pacjentów, którzy nigdy nie otrzymali terapii antagonistą TNF.24 Chociaż natalizumab jest skuteczny w chorobie Leśniowskiego-Crohna, jest stosowany rzadko 10-12 z powodu ryzyka PML.13. Potrzebne są strategie leczenia. 16-18 Selektywna blokada limfocytów kierujących do jelita z vedolizumabem wyrażających .4.7 to jedno potencjalne podejście. 16-18
Skromne działanie vedolizumabu na indukcję remisji klinicznej i jego nieistotny wpływ na odpowiedź CDAI-100 w 6. tygodniu wymaga rozważenia
[więcej w: co decyduje o stopniu zagrożenia życia poparzonego, pylera cena, elmed warszawa ]

Tags: , ,

No Responses to “Vedolizumab jako terapia indukcyjna i podtrzymująca w chorobie Leśniowskiego-Crohna AD 8”

 1. Marcin Says:

  nie każdy ból biodra to zaraz coś poważnego

 2. Pola Says:

  Article marked with the noticed of: weterynarz okulista warszawa[...]

 3. Amelia Says:

  Od jakiegoś czasu mam wysokie ciśnienie 

 4. Disco Thunder Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu zdrowy sen[...]

 5. Leo Says:

  Znajomy ma gospodarstwo i rente, popija wódeczke, a rente dostał na ciśnienie.

Powiązane tematy z artykułem: co decyduje o stopniu zagrożenia życia poparzonego elmed warszawa pylera cena