Dermatolog i ortopeda
Just another WordPress site

Zwiększenie ilości składnika moczu

Posted in Uncategorized  by admin
December 26th, 2018

Zwiększenie ilości składnika moczu może wywołać zła przemiana materii (nadmiar pochodzenia wewnętrznego) oraz odżywianie się po- karmami, które dostarczają ustrojowi bezpośrednio lub pośrednio dużo odpowiedniego składnika (nadmiar pochodzenia zewnętrznego). Tak np. kwas moczowy powstaje w toku przemiany. materii związków nukleinowych, zawartych w jądrach komórek. Ilość jego w moczu zwiększa się w razie wzmożenia tej przemiany oraz w razie nadmiernego spożywania pokarmów zawierających dużo substancji jądrowej (wątroba, cynadry, mózg, mięso itd.). Kwas szczawiowy wyzwala się w kwaśnym soku żołądkowym z pokarmów roślinnych a częściowo powstaje w ustroju jako składnik pośredniej przemiany materii białek. Stwierdzenie tych faktów doprowadziło do poglądu, że kamica moczowa jest chorobą przemiany materii. Niektórzy (Epstein) uważają jednak, że rola skazy w wywodzie chorobowym kamicy moczowej jest drugorzędna, natomiast rolę przodującą przypisują istocie białkowej, która powstaje w nerce podczas rozpadu protoplazmy komórek lub wyzwala się w drogach moczowych z nabłonków. Z rozwojem chemii koloidowej poglądy na przeważającą rolę zaburzenia przemiany materii czy też istoty białkowej w tworzeniu się kamieni moczowych, aczkolwiek do dziś podtrzymywane przez wielu, zmieniły się. Okazało się, że stężenie krystaloidów w moczu nawet u osób zupełnie zdrowych jest wielokrotnie większe niż stężenie w nasyconych wodnych roztworach tychże składników. Ten stan przesycenia moczu prawidłowego umożliwiają zawarte w moczu koloidy tworzące układy dyspersyjne (nukleoalbuminy, mucyna, kwas nukleinowy i in.). Osłaniając cząstki krystaloidów koloidy nie dopuszczają do ich łączenia się w większe skupienia. Działanie ochronne jest tym silniejsze, im większy jest stopień rozproszenia koloidów, im wskutek tego znaczniejsza jest powierzchnia. koloidu. Ilość i jakość koloidów w moczu mają regulować nerki utrzymujące w ten sposób w moczu równowagę koloidowo-krystaloidową. Jeżeli nastąpi z jakiejś przyczyny zaburzenie tej równowagi i. część koloidu przejdzie w stan żelu, wtedy działanie koloidów na krystaloidy słabnie i odpowiednie krystaloidy zaczynają wykrystalizowywać się. Jeżeli pierwsze kryształy nie zostaną wydalone z moczem, wtenczas jako powierzchnia obca moczowi wywołują one dalsze zagęszczenie i krzepnięcie koloidów z następowym krystalizowaniem się tegoż krystaloidu, przez co kamień rośnie. Wedle tej teorii w tworzeniu się kamieni moczowych współdziałają ściśle koloidy i krystaloidy moczu, oddziałując na siebie nawzajem stale, tak iż nie może być mowy o przodującej roli ani istoty białko- wej, ani krystaloidów. [patrz też: 1000 dni żywienia dziecka, przegladarka skierowan na leczenie uzdrowiskowe, co decyduje o stopniu zagrożenia życia poparzonego ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: 1000 dni żywienia dziecka co decyduje o stopniu zagrożenia życia poparzonego przegladarka skierowan na leczenie uzdrowiskowe