Dermatolog i ortopeda
Just another WordPress site

Zwiększenie ilości składnika moczu

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Zwiększenie ilości składnika moczu może wywołać zła przemiana materii (nadmiar pochodzenia wewnętrznego) oraz odżywianie się po- karmami, które dostarczają ustrojowi bezpośrednio lub pośrednio dużo odpowiedniego składnika (nadmiar pochodzenia zewnętrznego). Tak np. kwas moczowy powstaje w toku przemiany. materii związków nukleinowych, zawartych w jądrach komórek. Ilość jego w moczu zwiększa się w razie wzmożenia tej przemiany oraz w razie nadmiernego spożywania pokarmów zawierających dużo substancji jądrowej (wątroba, cynadry, mózg, mięso itd.). Kwas szczawiowy wyzwala się w kwaśnym soku żołądkowym z pokarmów roślinnych a częściowo powstaje w ustroju jako składnik pośredniej przemiany materii białek. Stwierdzenie tych faktów doprowadziło do poglądu, że kamica moczowa jest chorobą przemiany materii. Niektórzy (Epstein) uważają jednak, że rola skazy w wywodzie chorobowym kamicy moczowej jest drugorzędna, natomiast rolę przodującą przypisują istocie białkowej, która powstaje w nerce podczas rozpadu protoplazmy komórek lub wyzwala się w drogach moczowych z nabłonków. Z rozwojem chemii koloidowej poglądy na przeważającą rolę zaburzenia przemiany materii czy też istoty białkowej w tworzeniu się kamieni moczowych, aczkolwiek do dziś podtrzymywane przez wielu, zmieniły się. Okazało się, że stężenie krystaloidów w moczu nawet u osób zupełnie zdrowych jest wielokrotnie większe niż stężenie w nasyconych wodnych roztworach tychże składników. Ten stan przesycenia moczu prawidłowego umożliwiają zawarte w moczu koloidy tworzące układy dyspersyjne (nukleoalbuminy, mucyna, kwas nukleinowy i in.). Osłaniając cząstki krystaloidów koloidy nie dopuszczają do ich łączenia się w większe skupienia. Działanie ochronne jest tym silniejsze, im większy jest stopień rozproszenia koloidów, im wskutek tego znaczniejsza jest powierzchnia. koloidu. Ilość i jakość koloidów w moczu mają regulować nerki utrzymujące w ten sposób w moczu równowagę koloidowo-krystaloidową. Jeżeli nastąpi z jakiejś przyczyny zaburzenie tej równowagi i. część koloidu przejdzie w stan żelu, wtedy działanie koloidów na krystaloidy słabnie i odpowiednie krystaloidy zaczynają wykrystalizowywać się. Jeżeli pierwsze kryształy nie zostaną wydalone z moczem, wtenczas jako powierzchnia obca moczowi wywołują one dalsze zagęszczenie i krzepnięcie koloidów z następowym krystalizowaniem się tegoż krystaloidu, przez co kamień rośnie. Wedle tej teorii w tworzeniu się kamieni moczowych współdziałają ściśle koloidy i krystaloidy moczu, oddziałując na siebie nawzajem stale, tak iż nie może być mowy o przodującej roli ani istoty białko- wej, ani krystaloidów. [patrz też: enea opalenica, melisal forte, co decyduje o stopniu zagrożenia życia poparzonego ]

Tags: , ,

No Responses to “Zwiększenie ilości składnika moczu”

 1. Toolmaker Says:

  Trzeba przede wszystkim dbać o siebie i zdrowe nawyki

 2. Cereal Killer Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: boldenone[...]

 3. Disco Potato Says:

  Dzięki opiece lekarza udaje mi się utrzymać dobry stan zdrowia

 4. Psycho Thinker Says:

  Article marked with the noticed of: dieta kopenhaska[...]

 5. Roadblock Says:

  Mleko krowie jest zdrowe

Powiązane tematy z artykułem: co decyduje o stopniu zagrożenia życia poparzonego enea opalenica melisal forte